Detail hesla - Neodkladná resuscitace - farmaka

Neodkladná resuscitace - farmakaSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
• adrenalin
1 mg (děti 0,01 mg/kg, v ředění 1:10 000 tj. 0,1 ml/kg) i.v. každých 3–5 minut

• atropin
3 mg i.v. jednorázově při asystolii, PEA nebo pulzu pod 60/min.

• amiodaron (Cordarone, Sedacoron)
300 mg (děti 5 mg/kg) i.v., pokud trvá defibrilovatelný rytmus po 3 výbojích, hned provést 4. výboj, dále lze 150 mg a 900 mg/24 hodin v infuzi glukózy

• mesocain
není-li dostupný amiodaron: 1 mg/kg i.v., lze opakovat do 3 mg/kg během 1. hodiny

• tekutiny
fyziologický roztok (F1/1) 10 ml/kg i.v.

• heparin
10 000 j. i.v. při podezření na trombembolii, resuscitaci v tomto případě provádět i 60–90 minut

• kalcium
10 ml (děti 0,2 ml/kg) CaCl2 10% i.v. při hypokalcémii nebo hyperkalémii

• bikarbonát (NaHCO3 8,4%, NaBic 8,4%)
50 mmol (děti 1–2 mmol/kg) i.v. v případě prolongované resuscitace (20–30 min.) nebo podezření na intoxikaci tricyklickými antidepresivy (TCA) nebo hyperkalémii

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster