Detail hesla - Pozitivní triage pro traumacentrum

Pozitivní triage pro traumacentrumSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Pozitivita alespoň 1 položky z následujících 3 skupin je spojena s 10% a vyšším rizikem ohrožení vitálních funkcí a je indikací ke směřování traumatizovaného pacienta do traumacentra:

• vitální funkce
– GCS < 13
– sTK < 90 mmHg
– DF < 10 nebo > 30/min.

• lokalizace poranění
– pronikající kraniocerebrální, hrudní nebo břišní
– nestabilní hrudní stěna nebo pánev
– zlomeniny 2 a více dlouhých kostí

• mechanismus úrazu
– pád z výšky > 6 metrů
– přejetí vozidlem
– sražení vozidlem v rychlosti > 35 km/h
– katapultáž z vozidla
– zaklínění ve vozidle
– smrt spolujezdce

• pomocná kritéria
– věk < 6 nebo > 60 let
– kardiopulmonální komorbidita

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster