Detail hesla - Aniontová mezera

Aniontová mezeraSlovníková definice
Rozdíl sérových koncentrací kationtů a aniontů, odpovídá množství bílkovin, nestanovovaných aniontů a organických kyselin, používá se k diferenciální diagnostice metabolické acidózy

Plná definice
• draslík, který stejně jako další minoritní ionty výsledek příliš neovlivňuje, se ve výpočtu někdy vynechává, jako norma se potom uvádějí hodnoty nižší

AG  =  [Na+] + [K+]  –  ( [Cl–] + [HCO3–] )

• k vyloučení vlivu hypalbuminémie je vhodná korekce na albumin:

AGk = AG + 0,25 •  (albuminémie referenční [40 g/l] – albuminémie měřená)

• nízký AG   (< 14 mmol/l)
- hypalbuminémie (krvácení, nefrotický syndrom, cirhóza, ileus)
- mnohočetný myelom (paraproteinémie)

• normální AG   (14–18 mmol/l)
- hyperchloremická acidóza
- ztráta bikarbonátu (průjem, renální selhávání)
- intoxikace acetazolamidem (Diluran)
- hypokortikalismus (hypoaldosteronismus, deficit mineralokortikoidů)

• vysoký AG   (> 18 mmol/l)
- laktacidóza (typ A: hypoxie, typ B: neschopnost utilizace laktátu)
- ketoacidóza (dekompenzovaný diabetes, hladovění, alkoholismus)
- urémie (renální selhání)
- intoxikace glykoly, intoxikace metanolem, salicyláty, kyanidy nebo železem
- léčba isoniazidem

• při intoxikaci etanolem, isopropylalkoholem, metanolem, acetonem, glykoly aj. je též zvýšený osmolální gap (tj. měření–výpočet) o více než 10 mOsm/kg

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster