Detail hesla - Diabetická ketoacidóza

Diabetická ketoacidózaSlovníková definice
Hyperglykémie spojená s ketoacidózou, pH obvykle pod 7,2.

Příbuzná hesla: Diabetes mellitus

Plná definice

Epidemiologie

Může být prvním projevem diabetu 1, typu, zanedbá-li pacient příznaky a včasnou léčbu. Nejčastěji se dnes vyskytne u diabetiků 1. typu léčených pumpou.

Symptomatologie

Ketoacidotické koma je bohužel často prvním projevem diabetu u pacientů, kteří zanedbali klinické známky diabetu – polyurii a polydypsii o své nemoci nevěděli. Typické je hluboké Kusmaulovo dýchání, časté je zvracení a bolesti břicha připomínající náhlou příhodu břišní.

Etiopatogeneze

Absolutní deficit inzulinu vede k metabolickému rozvratu charakterizovaným vzestupem lipidů a tvorbou acetonu. Stav se může rozvinout rychle i během několika hodin od prvních příznaků.Glykémie bývá kolem 20 mmol/l, ale může být i jen kolem 14 mmol/l nebo naopak výrazně přes 20 mmol/l. Hladina triglyceridů může u některých pacientů nabývat extremních hodnot až desítky mmol/l. Časté je hypokalémie, která někdy progreduje i během léčby a nutná je substituce. Stav vzniká buď vynecháním aplikace inzulinu nebo nepřizpůsobením dávky potřebě například při floridní infekci.

Náhle vzniklá ketoacidózy provází často i léčbu pumpou. Dobře kompenzovaný diabetik klesne při léčbě pumpou často až na dávky kolem 20j za den. Při náhle vzniklé dekompenzaci například vlivem infekčního onemocnění nestačí pak reagovat zvýšením bolusových dávek a vzniká ketoacidóza. Proto se pacienti někdy vybavují i papírky na měření hladiny ketolátek – betahydroxybutyrátu – v krvi.

Diferenciální diagnóza

Nejčastěji je stav zaměňován s náhlou příhodou břišní či otravou alkoholem. Lékař může zaměnit alkoholový foetor za acetonový.

V posledních letech je pospáno mnoho kasuistik s rozvojem ketoacidotického diabetického komatu po podání atypických neuroleptik. Jde o stejně závažný stav jako je diabetické koma. Po vysazení psychiatrické medikace cukrovka obvykle vymizí a pacient nevyžaduje léčbu inzulinem. Jde o toxický efekt na betabuňku, který se vyskytuje velmi vzácně ve frekvenci 1: 10–100 tisíc pacientů.

Ketocidotické koma může nastat i u diabetu 2. typu. Někteří diabetici jsou ke ketoacidotickému komatu náchylní a ani přítomnost známek inzulinorezistence tedy přítomnost metabolického syndromu před ketoacidózou nechrání.

Gastrointestinální symptomatologie někdy vede k zbytečně provedené laparotomii. Ketoacidóza však může zároveň být i komplikací náhlé zánětlivé příhody břišní. Nejkomplikovanější jsou vztahy k pankreatitidě. Vzestup amyláz provází obvykle ketoacidózu, aniž jde o pankreatitidu. Vzácně však může být hyperglykémie a ketoacidóza projevem akutní pankreatitidy.

Terapie

Pacient má být co nejrychleji dopraven na jednotku intenzívní péče, základním léčebným opatřením je úprava hydratace pacienta. Léčba inzulinem se dnes zahajuje kontinuálním podáním malých dávek inzulinu rychle působícího humánního inzulinu intravenózně obvykle 40 j na 50 ml fyziologického roztoku do infuzoru. Počáteční dávka bývá 6j/hodinu, kterou upravíme podle vývoje glykémie. Při poklesu glykémie k 10 mmol/l nahradíme infúze inzulinu infúzemi 5–10% glukózy. Podání bikarbonátu se dnes považuje za překonané a připadá v úvahu jen při pH pod 7. Během léčby je nutné kontrolovat kalémii a včas draslík podávat. Při úpravě acidózy s obvykle vyvíjí hypokalémie. Nejčastější příčinou smrti v diabetickém komatu je edém mozku či aspirace. Při správně prováděné léčbě je dnes mortalita minimální.

Průběh

Nejzávažnější komplikací je edém mozku, vyvolaný acidosou a rychlou rehydratací. Hypokalémie může ohrozit nemocného arytmií.

Prognóza

Při důsledné terapii kontinuálním podání malých dávek inzulinu je prognoza dnes obvykle dobrá.


Autor: Prof. MUDr Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Design and code by webmaster