Detail hesla - Neodkladná resuscitace - Basic Life Support

Neodkladná resuscitace - Basic Life SupportSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice• frekvence stlačení 100/min. u dospělých i dětí, dominantní ruka na sternum
• hloubka stlačení u dospělých 5 cm, u dětí 1/3 hloubky hrudníku
• lze zvednout dolní končetiny k centralizaci oběhu
• v 1 zachránci s ambu-vakem, vzduchovody aj. v pozici „přes hlavu“
• resuscitaci přerušit pouze pro kontrolu stavu pouze při obnově dýchání
• ve 2+ zachráncích lépe asynchronně a po 2 minutách se střídat
• osamocený zachránce u dospělého bez jasné příčiny zástavy nejdříve přivolá pomoc, po tonutí, dušení a u dítěte až po 1 minutě resuscitace
• vždy alespoň masáž hrudníku, pokud zachránce neovládá nebo nechce provádět umělé dýchání

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan BydžovskýPřiložené soubory
Design and code by webmaster