Detail hesla - Endotracheální intubace

Endotracheální intubaceSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
• v přednemocniční neodkladné péči vždy „crash úvod“ jako prevence aspirace!  (ideální, pokud je pacient lačný: 6 hodin nejedl, 4 hod. nepil a 2 hod. nekouřil)

• úvod do anestezie:

HYPNOMIDATE (etomidat,1 amp. 10 ml = 20 mg)
– 0,3 mg/kg i.v., dětem 0,4 mg/kg i.v.
– vhodné u kardiaků (plicní edém)                      
– působí asi 5–10 minut

PROPOFOL 1% (propofol, 1 amp. 20 ml = 200 mg)
– 2 mg/kg i.v.
– mírně kardiodepresivní, štípe v žíle
– působí asi 5–10 minut

NARKAMON 1% (ketamin, 1 amp. 10 ml = 100 mg)
– 1–2 mg/kg i.v. nebo 5–10 mg/kg i.m.
– působí asi 10–20 minut                   
– disociativní, stimuluje oběh i dýchání; přidat benzodiazepin, nebudit násilím!

THIOPENTAL (thiopental, 1 amp. = 500 mg)
– 3–5 mg/kg i.v.
– působí asi 5–15 minut
– konraindikace: kardiaci (plicní edém), astmatici (exacerbace CHOPN), hypotenze (trauma);  v přednemocniční neodkladné péči jedině při izolovaném kraniotraumatu (snižuje ICP)

– u vyčerpaných a kardiopulmonálně dekompenzovaných raději pouze sedace (např. midazolam 5–10 mg i.v.) – prevence zhroucení krevního oběhu

• relaxace:
podat, až nastoupí anestezie, pokud byla podána (desítky sekund)
SUCCINYLCHOLINJODID (1 amp. = 100 mg) 1–1,5 mg/kg i.v.
účinek trvá 3–5 minut; objevují se myoklony postupující od hlavy kaudálně!

• vlastní intubace:
ET rourka:    
ženy: 7,0–8,0       
muži: 8,0–9,0    
děti: (16 + věk) : 4

1. optimální poloha je tzv. sniffing position („čichací poloha“): flexe krku, extenze hlavy (podložená)
2. počkat, až plně nastoupí relaxace (desítky sekund!), mezitím preoxygenovat, neprodýchávat vysokým tlakem (možnost insuflace žaludku, regurgitace, aspirace), raději inhalovat kyslík 10–15 l/min.
3. laryngoskop zavést levou rukou, v ose 45°, špičkou zahnuté lžíce (McIntosh) do valekuly, tzn. nad epiglottis
4. táhnout v ose rukojeti, netlačit na zuby, pozor, aby se mezi lžíci a zuby nedostal jazyk nebo ret
5. rourku zavést po bezpečné vizualizaci vchodu do hrtanu tak, aby obturační manžeta byla za hlasovými vazy
6. pokud jsou hlasové vazy u sebe, nezavádět (žádné násilí) – prodýchat, počkat do nastoupení relaxace, prohloubit
7. rourka se zavádí u dospělého na 20–24 cm, u dětí zhruba na vzdálenost (24 + věk) : 2, respektive trojnásobek průměru rourky v cm
8. při špatné viditelnosti zatlačit pravou rukou na krk: „dozadu, doprava a nahoru“ (ev. drží pomocník)
9. obturační manžeta je tzv. nízkotlaká vysokoobjemová – plní se 10–20 ml vzduchu (tlak 15–30 cmH2O, balónek musí být na pohmat měkký)
10. po nafouknutí prodýchat vakem, poslouchat v axillách a nad žaludkem. Pokud v pořádku, fixovat rourku do koutku náplastí, připojit ventilátor.

• ověření polohy ET rourky:
– správná poloha: rourka se rosí ve výdechu, symetrické exkurze hrudníku a poslech v axillách (pokud dýchá pouze 1 plíce, vypustit manžetu, rourku mírně povytáhnout, nafouknout manžetu a opět poslechnout)
– poloha v jícnu: rourka se nerosí, hrudník se nezvedá, nafukuje žaludek, ETCO2 neměřitelné

• podat dlouhodobé (nedepolarizující) relaxans:
ARDUAN (pipecurium, 1 amp. = 4 mg)
– 0,05 mg/kg i.v.
– trvá až 50 min.

NORCURON (vecuronium, 1 amp. = 4 mg)
– 0,1 mg/kg i.v.
– trvá až 30 min.

• vedení (udržování) anestezie:
PROPOFOL 1% (propofol)            
6–12 mg/kg/hod. (tj. neředěný 28–84 ml/hod. u 70 kg) nebo bolusy 30–50 mg i.v., případně kontinuální podávání benzodiazepinů a opiátů

• možné komplikace v anestezii:
– příliš mělká anestezie:  tachykardie, slzení, zvýšení TK, žmoulání rourky, pohyby, buzení; prohloubit anestezii (bolus nebo zvýšení rychlosti)
– příliš hluboká anestezie:  hypotenze – zastavit anestetika, BDZ, opiáty; zrychlit infuze a pokud máme, podat EPHEDRIN 25 mg (1/2 amp.) pomalu i.v. a 25 mg (zbytek) do infuze

• možné komplikace orotracheální intubace: bradykardie až zástava už při laryngoskopii (vagová inervace; atropin), laryngospasmus při mělké anestezii a mechanickém podráždění (uspat, SCHJ), luxace zubů aj.

• podmínky k extubaci:  
– dostatečná spontánní dechová aktivita
– dechový objem odhadem alespoň 250 ml
– uspokojivá frekvence dýchání a saturace na vzduchu
– vyhoví jednoduché výzvě (stiskne ruku)
– před extubací vhodné odsát

• zrušení účinku nedepolarizujícího relaxans (tzv. dekurarizace):  
1. ATROPIN (atropin) 0,5–1 mg i.v.
2. jakmile dojde ke zrychlení srdeční akce, podat SYNTOSTIGMIN (neostigmin) 1–2 mg i.v.

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster