Detail hesla - Přístupy do centrálního řečiště

Přístupy do centrálního řečištěSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
• obecný postup:  pro vstupy na krku vhodné polohování s hlavou níže ke zvýraznění žilní náplně a prevenci vzduchové embolie, pro femorální přístup naopak;  dezinfekce kůže, zarouškování, lokální anestezie MESOCAIN 1%, punkce jehlou za aspirace, při úspěchu dostatečné zavedení vodiče, odstranění jehly se stříkačkou, dilatace dilatátorem, zavedení katétru po vodiči, odstranění vodiče, ověření funkčnosti katétru (aspirace, návrat krve uložením infuze níže, proplach), ihned aplikace infuze, přišití katétru, očištění okolí a sterilní krytí

• v. subclavia – infraklavikulárním přístupem:  vpich při dolním okraji klíční kosti v 1/3 vzdálenosti od sterna, respektive 2 cm pod středem klavikuly, jehla směřuje k lalůčku protějšího ucha, žíly se dosahuje po asi 5 cm;  komplikace:  pneumotorax (kontrolní RTG srdce a plic za 2 hodiny!)
• v. jugularis interna – vpich v polovině vzdálenosti ušního lalůčku a sternoklavikulárního skloubení, ve vrcholu trojúhelníku mezi hlavami m. sternocleidomastoideus, laterálně od pulzace a. carotis communis, směrem ke stejnostranné bradavce, žíly se dosahuje po asi 5 cm;  komplikace:  punkce karotidy (5–10 min. komprese), ev. pneumotorax
• v. jugularis externa – je drénována do v. subclavia, představuje rozhraní periferního a centrálního řečiště;  vpich do viditelného průběhu žíly, která asi v polovině přebíhá přes kývač hlavy (běží od úhlu mandibuly ke středu klíčku), směrem k rozhraní střední a vnější třetiny klíční kosti;  náplň lze zvýraznit kompresí žíly nad klíční kostí;  punkce se provádí periferní žilní kanylou
• v. femoralis – vpich pod tříselným vazem, 1 cm mediálně od pulzace arterie, pod úhlem 30–45° ke kůži, směrem k pupku, žíly se dosahuje po asi 3 cm;  lze i periferní žilní kanylou;  komplikace: punkce arterie
 
J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster