Detail hesla - Syndrom Omennův

Syndrom OmennůvSlovníková definice
Vrozená porucha imunitního systému. Je typická absence cirkulujících B lymfocytů (výrazné snížení IgG, A, M a elevace IgE, hypereozinofilie) a zároveň přítomností aktivovaných, funkčně neplnohodnotných T lymfocytů. Jde o autozomálně recesivní typ dědičnosti.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster