Detail hesla - Imunodeficience primární

Imunodeficience primárníSlovníková definice
Heterogenní skupina chorob charakterizovaná zvýšenou náchylností k infekcím. Příčinou vzniku jsou mutace genů, kódující proteiny důležité pro správnou funkci imunitního systému. Nejčastěji jde o humorální imunodeficienci (Brutonova agamaglobulinémie, selektivní deficit IgA a IgG, CVID), dále o buněčnou a kombinovanou imunodeficienci (SCID a CID) a o poruchy fagocytózy. K prvním klinickým příznakům patří neprospívání, retardace růstu, infekce dýchacího a trávicího systému, středouší, kůže. I přes odpovídající léčbu dochází k progresi onemocnění.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster