Detail hesla - Imunodeficience kombinovaná běžná

Imunodeficience kombinovaná běžnáSlovníková definice
Skupina imunodeficiencí, jejichž přesná příčina není doposud známa. Onemocnění se manifestuje prakticky v jakémkoli věku. Mezi převažující příznaky patří infekce dýchacích cest, průjmy a autoimunitní choroby. Laboratorně nacházíme snížené hladiny imunoglobulinů, normální nebo mírně sníženou hladinu B-lymfocytů. T-lymfocyty mohou vykazovat funkční defekty. Relativně častou komplikací je výskyt granulomů a může se vyvinout i maligní transformace.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster