Detail hesla - Syndrom Volkmannův II

Syndrom Volkmannův IISlovníková definice
Typ ischemické kontraktury předloktí (arteriální spazmus, cévní okluze, venózní kongesce, kompartment syndrom). Vzniká obvykle při poranění a. brachialis, které souvisí s extenční dislokovanou suprakondylickou zlomeninou humeru. Důvodem vzniku může být také zlomenina předloktí nebo poranění měkkých tkání. Je přítomná parestezie, ztráta pulzace, bolestivá extenze prstů, paralýza a bledost. Později jako následek zhojení ichemických částí jizvami dochází ke kontrakci m. flexor digitorum superf. et prof., což vede k flexi v zápěstí a drápovitému postavení prstů ruky. Součastně je přítomná paréza n. ulnaris et medianus. Richard von Volkmann viz Syndrom Volkmannův I.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster