Detail hesla - Syndrom Wunderlichův

Syndrom WunderlichůvSlovníková definice
Rozsáhlé retroperitoneální krvácení v perirenální oblasti. Vzniká obvykle sekundárně, bývá spojené s kontuzí ledvin. Carl Reinhold August Wunderlich (1815, Sulz am Neckar – 1877), německý lékař. Studoval medicínu na Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Působil na Universität Leipzig. Zavedl pravidelné měření a monitoraci teploty u pacientů v nemocnici. Vycházel z toho, že teplota není nemoc, nýbrž symptom.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster