Detail hesla - Bolest fantomová

Bolest fantomováSlovníková definice
Bolest pociťována v neexistující chirurgicky či traumaticky amputované části těla, nejčastěji v končetině. Může mít různý charakter: intenzivní, prudká, pálivá, bodavá, krutá, nesnesitelná. Mechanismus vzniku není přesně znám. Jde o multifaktoriální proces. Klinicky popisujeme fantomové pocity, f. bolest a pahýlovou bolest. Fantomové pocity se vyskytují téměř u všech nemocných. Mohou být vnímány jako jednoduché pocity (dotek, teplo, chlad), komplexní pocity (délka nebo pozice v prostoru) nebo jako spontánní či volní pohyby. Fantomová bolest se může vyskytnout kdykoliv i se zpožděním několika měsíců či let u ¾ nemocných. Je lokalizována nejčastěji distálně. Pahýlová bolest má charakter zvýšené lokální bolestivosti. Vyskytuje se až u 50 % nemocných. Má neuropatickou i neuroceptivní složku. Je lokalizovaná na pahýlu blízko jizvy. Terapie bolesti je farmakologická (analgetika, antidepresiva), fyzikální terapie (ultrazvuk, chlad, teplo), psychologická, invazivní – chirurgická (revize pahýlu) a další neuroablativní a neuromodulační techniky.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster