Detail hesla - Ileus neurogenní

Ileus neurogenníSlovníková definice
Definice viz heslo ileus. Rozlišujeme paralytickou a spastickou formu. Důvodem vzniku paralytického ileu může být intraabdominální (peritonitida, trauma a jiné) nebo extraabdominální příčina (poranění CNS, urémie, sepse a jiné). U paralytické formy je přítomen meteorismus, vzedmuté břicho, bolest je většinou jen nepatrná a ke zvracení dochází až později. Obraz spastické formy odpovídá obstrukční formě mechanického ilea. Terapie dle etiologie.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster