Detail hesla - Peritoneální dráždění

Peritoneální drážděníSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
• défense musculaire [defáns myskylér]  –  prknovitě tvrdé břicho (stažené břišní svaly)  P o z o r !  bývá i u kontuze břicha!  (tupé úrazy)
• Pléniésovo znamení  –  poklepová bolestivost
• Blumbergův příznak  –  stlačení cékálně, bolest se ozve po uvolnění
• Rowsingovo znamení  –  stlačení v levém podbřišku, bolest vpravo
• obturátorový příznak  –  bolestivá vnitřní rotace flektovaného stehna
• psoatický příznak  –  bolestivá extenze (dorzální flexe) v pravé kyčli
• Oehleckerova známka  –  bolest v levém podžebří vyzařující do ramene při podbráničním výpotku (např. krvácení ze sleziny)
• dále často také:
– ztemnělý poklep
– škytavka kvůli dráždění bráničního nervu (n. phrenicus)
– bolestivé vyšetření per rectum (p.r.)

Příznaky při ileu:
• Maydlův příznak  –  vysoký až kovový poklep (rozšíření slepého střeva)
• Bayerův příznak  –  asymetrické vzedmutí břicha (volvulus tlustého střeva)
• zvuk padající kapky  –  pohyb plynu nad překážkou
• Wahlův příznak  –  vysoký bubínkový poklep nad rozepnutou kličkou
• Curveillerův příznak  –  stolice jako rybízová marmeláda při invaginaci

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster