Detail hesla - Perioperační péče o diabetika

Perioperační péče o diabetikaSlovníková definice
Péče o diabetika v období okolo operace.

Příbuzná hesla: Diabetes mellitus

Plná definice

Polovina diabetiků podstoupí za svůj život chirurgický výkon, což je způsobeno vyšší morbiditou diabetiků. Diabetici častěji podstupují cévní rekonstrukční operace, oční a ortopedické operace, cholecystektomii a transplantace ledvin.

U dobře kompenzovaného diabetika se správně zajištěnou perioperační péčí nepředstavuje většinou operace větší riziko než u nediabetika. U diabetiků je nezbytné provést komplexní předoperační vyšetření před plánovanou operací zvláště pečlivě. Zajímavé je, že až ve 20 % případů je u pacientů diagnostikován diabetes právě v rámci předoperačního vyšetření a dosti často jsou odhaleni i nedostatečně léčení diabetici.

Alespoň dva až tři dny před operací zahájíme pravidelné monitorování glykemie čtyřikrát denně a upravujeme léčbu diabetu. V rámci předoperační přípravy zahajujeme u většiny diabetiků intenzifikovanou inzulinovou léčbu, při špatné kompenzaci i u těch, kteří měli dosud pouze režimová opatření.

U inzulinem léčených diabetiků je možné před operací zavést kontinuální nitrožilní infuzi inzulinu, která zaručí stabilní účinek inzulinu, a průběžně monitorovat glykemie. Dvě až tři hodiny před operací je nutné podat potřebné infuze glukózy s kaliem a inzulinem.

Operace je vhodné provádět v ranních hodinách a pamatovat na možné riziko poruchy kardiorespiračních reflexů během narkózy u diabetiků s autonomní neuropatií. Skutečnost, že diabetici 1. typu potřebují inzulin za všech okolností, platí i perioperačně, kdy pacient nepřijímá obvyklou potravu. Nezbytné je také zajistit pacienta inzulinem i během noci. Velmi častou chybou je časová prodleva mezi zjištěním hodnoty glykemie a podáním inzulinu. Nejlépe je proto monitorovat glykemie přímo během operace, například na glukometru. Při normální nebo nižší preprandiální glykemii je často inzulin z obavy před hypoglykemií chybně úplně vynechán. Následná hyperglykemie je řešena podáním naopak vyšší dávky inzulinu, a celá situace se opakuje. Pooperační metabolická kompenzace je pak zbytečně komplikována.

Při lehčích a kratších výkonech je možné u lehčích diabetiků nezahajovat inzulinoterapii a přechodně jen vysadit antidiabetika. Vždy vysazujeme nejméně den před výkonem metformin a podobně ho vysadíme i při rtg kontrastním vyšetření.

U diabetiků je velmi významná i prevence tromboembolické nemoci.

Důležité pro praxi

- nejdůležitějším opatřením u operovaného diabetika je důsledné monitorování glykemií;
- předoperačně vysazujeme vždy metformin a obvykle zahajujeme infuzní léčbu pravidelným podáním inzulinu;
- návrat k původní léčbě je obvykle možný po zahájení perorálního příjmu.

Převzato z
Svačina Š.
Diabetologie - lékařské repetitorium. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: Redakce

Design and code by webmaster