Detail hesla - Závažné onemocnění dítěte - děti do 3 let věku

Závažné onemocnění dítěte - děti do 3 let věkuSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Děti v kojeneckém, batolecím a mladším předškolním věku jsou ohroženy při pobytu v nemocnici tzv. psychickou deprivací (rozumí se jí takový psychický stav, který vzniká v životních situacích, kdy nejsou uspokojeny jejich základní duševní potřeby v delším časovém období). V prvních měsících života je nejdůležitější přísun dostatečného množství podnětů z okolí. Omezený přísun podnětů v tomto období může v budoucnu způsobit sníženou schopnost zpracovávat normální přívod podnětů a tím vývojové zaostávání.

Od čtvrtého měsíce se dítě začíná učit, začíná reagovat na podněty určitým vyhraněným způsobem – např. opětuje úsměv apod. Pokud jeho první slova nenacházejí v okolí odezvu, bývá ohrožena schopnost dítěte se bezproblémově učit, a to i pozdějším věku, kdy jsou životní podmínky lepší.

V sedmém měsíci začíná dítě vytvářet specifický citový vztah k mateřské osobě – nejčastěji matce. Dítě začíná projevovat strach před cizími lidmi a negativně vnímá odloučení od mateřské osoby, které se nazývá separace. Podstatnou roli v tomto procesu. sehrává věk dítěte; za normálních okolností je to přirozený vývojový proces, problém nastává, pokud k ní dojde předčasně – zhruba do čtyř let věku dítěte. Pro reakce dětí ve věku od 18 do 24 měsíců jsou typické tři fáze: 1) fáze protestu – dítě volá matku, pláče, očekává, že na jeho reakci bude matka reagovat, 2) fáze zoufalství – dítě zjišťuje marnost své snahy na přivolání matky a posléze se odpoutává od okolí, 3) fáze odpoutání od matky – dítě se připoutává k někomu, kdo jej ošetřuje; pokud není nikdo dostupný, mohou osobu nahradit i věci.
Na jedné straně dochází k odloučení dítěte od matky, na druhé straně se jedná i o odloučení matky od dítěte; také u ní často dochází ke vzniku separační úzkosti. Chování matky velmi ovlivňuje prožívání a chování dítěte a může buď dítěti dodat jistotu, nebo mu ji naopak vzít. Ukazuje se, že zvýšená úzkost a depresivní nálada u rodičů prognózuje potíže dětí přizpůsobovat se novému prostředí.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster