Detail hesla - Závažné onemocnění dítěte - děti v předškolním věku

Závažné onemocnění dítěte - děti v předškolním věkuSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Psychický vývoj dětí zahrnuje i vývoj jejich obrazu sebe samého. Zdravý vývoj v této oblasti je spojen s pocitem osobní autonomie nad fyzickou přítomností. V předškolním věku jsou děti velmi citlivé na odhalování jejich těla a fyzické zákroky a cítí stud a potřebu soukromí. Tyto potřeby nebývají vyjádřeny slovy, ale spíše regresí k vývojově dřívějším vzorcům chování jako cucání palce, pomočování, pláč apod. Tímto problémům předejdeme, pokud se pokusíme děti vtáhnout do procesu léčby, tak aby mohly samy participovat přijatelnou formou na lékařském zákroku; neměli bychom je nechávat v závislé pozici, kdy se mohou cítit bezmocně či méněcenně.

Malý příklad – Jirka
Čtyřletý Jirka byl hospitalizován pro zápal plic. Od dvou let byl navyklý chodit na nočník, ale během pobytu v nemocnici se občas objevilo noční pomočování. Jirka věděl, kdy se mu chce na záchod, ale v noci se sám bál. Sestra sloužící v noci navlékla Jirkovi pleny, aby se předešlo znečištění oblečení a povlečení. Ráno, když si s ním matka hrála v denní místnosti, Jirka zneklidněl a začal poskakovat po místnosti. Matka se nechtěla stavět proti rozhodnutí ošetřujícího personálu a řekla malému Jirkovi „Klidně to udělej do plenek“. Rozrušený Jirka udělal, co mu bylo řečeno.

Když dítě jako Jirka ztratí kontrolu nad dříve naučenou dovedností, bude mít pocit zahanbení a ztráty sebeúcty. V tomto případě šlo plenky lehce nahradit vysvětlením a použitím funkce zvonku, kterým by mohl přivolat sestru a který by Jirka mohl snadno ovládat. Tím by zvýšil svoji kontrolu nad tělesnými funkcemi, snížila by se jeho nemohoucnost a zvedla autonomie. 

Autor: Redakce

Design and code by webmaster