Detail hesla - Týrání emoční

Týrání emočníSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Emoční týrání rovněž zanechává jizvy

Každý z nás se někdy provinil tím, že jízlivě napomenul dítě nebo jej příliš hrubě kritizoval. Pro emoční týrání je však charakteristické, že jde o stálé a opakující se chování.

Obecně se rozlišují dva typy emočního týrání: 1) emoční zanedbávání (opomíjení), tedy chronické selhávání rodičů či pečovatelů při poskytování podpory a projevování náklonnosti, jež jsou nutné k rozvoji zdravé a nenarušené osobnosti, a 2) emoční zneužívání (trestný čin), tedy chronicky se projevující postoje či jednání rodičů nebo pečovatelů, jež jsou škodlivé pro rozvoj zdravé a nenarušené osobnosti dítěte.

V předloze zákona na ochranu dítěte, který připravilo Národní centrum zabývající se zneužíváním a zanedbáváním dětí, najdeme kritéria, jež nám pomohou rozpoznat emoční týrání. Emoční týrání způsobuje emoční a duševní újmu. Jeho následky lze pozorovat v abnormálním dětském chování a vystupování. Dítě je nějakým způsobem poškozeno. Následky emočního týrání nejsou většinou dočasné, ale trvalé.

Příklady emočního týrání

Dospělý často
•  dítě podceňuje, takže dítě má pocit, že nedokáže udělat nic dobře
•  dítě silně kritizuje
•  dává dítěti za vinu věci, které dítě nemůže téměř vůbec nebo téměř vůbec ovlivnit
•  využívá dítě jako obětního beránka v situacích, kdy se něco nedaří
•  ohrožuje bezpečnost a zdraví dítěte
•  projevuje malý nebo vůbec žádný zájem o dítě a jeho aktivity a nezajímá se o jeho problémy
•  chová se k dítěti chladně a neprojevuje mu otevřeně náklonnost; v podstatě mu odpírá lásku
•  zachází s dítětem jinak než s ostatními dětmi v domácnosti
•  dítě týrá a mučí bizarním způsobem, například jej zamyká do komory.

Známky chování, jež mohou sloužit jako indikátory toho, že došlo k emočnímu týrání

Známky emočního týrání jsou pro neškolené oko méně nápadné než známky fyzického zneužívání či zanedbávání. Nejlepším indikátorem toho, že došlo k emočnímu týrání, je chování dítěte. Dítě, u něhož se dlouhodobě objevuje několik z následujících charakteristik, má obtíže nebo rodinné problémy, jež vyžadují nějakou intervenci:
•  návyky jako kousání, kolébání se, bouchání se do hlavy, cucání palce u starších dětí
•  poruchy příjmu potravy
•  úzkostné pocity během dne a strach bez reál¬ného podkladu
•  poruchy spánku, tíživé noční můry
•  enuréza (neúmyslné počůrávání u starších dětí)
•  poruchy řeči jako koktání nebo zadrhávání
•  vzdorovitost
•  uzavřenost a nespolečenskost
•  nedostatečně intenzivní vztahy s dětmi stejného věku
•  nedůvěřivost a přehnaný strach z cizích lidí
•  iracionální a neodbytný strach, obavy a zášť
•  hypochondrie (dítě se abnormálně obává o vlastní zdraví nebo si představuje, že je nemocné)
•  nízká sebeúcta
•  nedostatek tvořivosti a zdravé zvídavosti; může se zdát, že dítě neví, jak si má hrát
•  apatie; dítě prožívá málo emocí nebo vůbec žádné emoce, je lhostejné a netečné
•  chybí smysl pro dosahování cílů a odhodlanost
•  nevšímavost k hrozícímu nebezpečí či ri¬ zikům
•  extrémní chování: agresivita či pasivní závislost; ve společnosti jiných dětí zaujímá rodičovskou pozici nebo je infantilní; infantilní chování; rigidní nebo nadměrně impulsivní chování
•  časté denní snění, halucinace, přehnané fantazie, odtažitost od reality
•  neúspěchy ve škole, dítě nedosahuje výsledků přiměřených jeho schopnostem, může se zdát až mentálně zaostalé
•  sadomasochistické chování (krutost, potěšení z ubližování ostatním dětem, dospělým nebo zvířatům nebo naopak uspokojení z toho, že se s ním špatně zachází)
•  sebedestruktivní chování, hrozí nebezpečí pokusu o sebevraždu.

Autor: Redakce

Design and code by webmaster