Detail hesla - Zneužívání pohlavní a/nebo fyzické - diagnostické ukazatele

Zneužívání pohlavní a/nebo fyzické - diagnostické ukazateleSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Výskyt ani jednoho z těchto ukazatelů samostatně není důkazem o zneužívání dítěte

I. Fyzické ukazatele
1.   Potíže při chůzi nebo sezení
2.   Potíže při močení
3.   Roztrhané nebo špinavé spodní prádlo se stopami krve
4.   Stížnosti na bolest nebo svědění genitálií
5.   Modřiny nebo krvácení na zevních genitáliích, ve vaginální nebo anální oblasti
6.   Tíživé sny
7.   Počůrávání
8.   Ztráta chuti k jídlu
9.   Těhotenství
10. Pohlavně přenosné choroby, jako například kapavka

II. Chování
1.   Plachost a/nebo stranění se přátel
2.   Rozsáhlé fantazie nebo infantilní chování jako cucání palce nebo pláč
3.   Dítě se zdá být zaostalé
4.   Neochota převlékat se do cvičebního úboru na tělocvik a účastnit se skupinových aktivit
5.   Delikventní chování jako útěky nebo vyhrožování útěkem
6.   Projevování znalostí nepřiměřených věku nebo bizarních znalostí či sexuálních praktik
7.   Dítě vypráví o své sexuální aktivitě
8.   Brzké příchody do školy a pozdní odchody ze školy
9.   Nervózní, agresivní, hostilní nebo rušivé chování
10. Výroky naznačující, že dítě má nějaké „tajemství“ se členem rodiny
11. Pití alkoholu a/nebo užívání drog
12. Sexuální promiskuita
13. Ztráta chuti k jídlu, odmítání jídla, anorexie nebo bulimie
14. Fantazie o těhotenství nebo sexuální zájmy, svůdné chování
15. Nutkavá masturbace, enuréza a enkopréza
16. Záchvaty
17. Pokusy o sebepoškození nebo sebevraždu
18. U chlapců: větší pravděpodobnost, že se uchýlí k agresivnímu nebo antisociálnímu chování, jako je například obtěžování nebo znásilnění
19. Hyperaktivita a neschopnost koncentrace
20. Přílišná povolnost
21. Nadměrné tajnůstkaření

CHOVÁNÍ SPOJENÉ S URČITÝM VĚKEM –  v jistém věku může být běžné, v dalším stadiu se může změnit

MĚLY BY SE SLEDOVAT VZORCE CHOVÁNÍ DÍTĚTE

III. Psychologické ukazatele
1.   Pocity viny
2.   Deprese
3.   Nízká sebeúcta
4.   Přebírání viny a zodpovědnosti
5.   Apatie
6.   Zmatenost
7.   Pocity studu a strach z odhalení
8.   Popření jako mechanismus vyrovnávání se s problémy
9.   Disociace a uplatňování znaků mnohočetné osobnosti
10. Vytěsnění – dítě někdy vytěsňuje pouze pohlavní zneužití, tělesné zneužívání si pamatuje
11. Zmatenost týkající se pohlavní identity
12. Vzpomínky
13. Využívání depersonalizace jako obranného mechanismu
14. Strach – dítě se bojí tmy, koupelny, bojí se být samo, má strach z nějaké osoby
15. Vše prostupující smutek
16. Nedostatek důvěry
17. Syndrom přizpůsobení zneužívaných dětí
– Zachovávání tajemství
– Bezmocnost
– Pocit chycení do pasti a přizpůsobení
– Opožděné, konfliktní a nepřesvědčivé odhalení tajemství a
– Odvolání toho, co už dítě prozradilo

Autor: Redakce

Design and code by webmaster