Detail hesla - Dekubitus

DekubitusSlovníková definice
Lokální ischemické poškození kůže, sliznice, podkoží často i svalu vzniklé dlouhodobým působením tlaku. Ke vzniku přispívají celkové (kachexie, DM, poruchy inervace a cirkulace) a místní faktory (tlak, vlhkost, tření). Proleženiny nacházíme nad výběžky kostí. Dělíme je na 4 stádia. 1.stádium – zarudnutí, 2.stádium – puchýř, 3. stádium – defekt zasahující všechny vrstvy kůže, 4.stádium – postižení svalu, šlach i kosti. Terapie: polohování, lokální ošetření defektů s podporou čištění, granulace a epitelizace.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster