Detail hesla - Adenomy hypofyzární

Adenomy hypofyzárníSlovníková definice
Benigní nádor klonálního charakteru, odvozen většinou od jedné epitelové buňky. Některé adenomy produkují neúčinné formy hormonů a označují se jako afunkční adenomy. Ty se projeví až tlakem na okolní struktury. Většina adenomů je však endokrinně aktivní a nejčastěji produkují prolaktin. Dále může být zdrojem růstového hormonu, ACTH, tyreotropního hormonu nebo FSH či LH. Klinicky se mohou adenomy projevit endokrinologickou poruchou a vzhledem k lokalizaci pak i poruchou zraku, bolestí hlavy, poruchou okohybných nervů, epilepsií a rhinoreou. Zastupují asi 10 % intrakraniálních tumorů a jde o hlavní patologii hypofýzy. Dle velikosti rozlišujeme mikroadenomy < 1cm a makroadenomy > 1cm, dle histologické stavby na chromofobní (70 %), acidofilní (15 %) a bazofilní (15 %). Mohou se projevovat lokálním tlakem, hormonální sekrecí nebo jako hypopituitarismus. Mezi diagnostické metody patří MRI, vyšetření zorného pole a hladiny hormonů (PRL, IGF-1, ACTH, kortizon, LH/FSH, testosteron u mužů) a OGTT. Léčba zahrnuje náhradu hormonů pokud je zapotřebí a chirurgický zákrok (výjimku tvoří prolaktinom, u kterého je první linií léčby podání atomistů dopaminu).


Autor: Redakce

Design and code by webmaster