Detail hesla - Diabetes insipidus nefrogenní

Diabetes insipidus nefrogenníSlovníková definice
Vrozené onemocnění charakterizované denní diurézou dosahující až 20 litrů. DIN je způsoben poškozením genu pro receptor V2 pro antidiuretický hormon nebo mutací genu pro vodní kanál akvaporin 2. Toto poškození vede ke snížené schopnosti koncentrovat moč i při dostatku ADH a projeví se polyurií s nízkou osmolalitou moče a dehydratací s hypernatrémií. Po podání vazopresinu u koncentračního testu se diuréza nesníží.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster