Detail hesla - Syndrom Meyerův-Schwickerathův-Weyersův

Syndrom Meyerův-Schwickerathův-WeyersůvSlovníková definice
Mikroftalmie, abnormální duhovka a rohovka, glaukom, hypoplazie zubního emailu, částečná anodoncie, kampylodaktylie, klinodaktylie a občasná syndaktylie mezi 4. a 5. prstem. Je přítomná také hluchota, malý nos, hypotrichóza, spastická paraparéza, ataxie a dysartrie. Dědičnost je pravděpodobně autozomálně dominantní s variabilním fenotypem. Gerhard Meyer-Schwickerath (1920), německý oftalmolog. Pracoval na oční klinice ve městě Hessen. Helmut Weyers (1920–1986), německý pediatr. Je spoluautorem publikace „Mikrophthalmus-Syndrome“, Stuttgart, 1957.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster