Detail hesla - Syndrom Millerův

Syndrom MillerůvSlovníková definice
Nefroblastom, anhidrie, katarakta, mikrocefalie, duševní zaostalost, trpasličí vzrůst, kryptorchismus, hypospadie, hemangiomy, pigmentovaná mateřská znamínka, umbilikální a inguinální hernie. Častěji u mužů s pravděpodobnou autozomálně recesivní dědičností. Robert W. Miller, americký pediatr. Je spoluautorem publikace „Association of Wilms tumor with aniridia, hemihypertrophy, and other congenital malformations“, The New England Journal of Medicine, 1964.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster