Detail hesla - Syndrom Parryho-Rombergův

Syndrom Parryho-RombergůvSlovníková definice
Progresivní atrofie jedné poloviny obličeje. Je přítomná atrofie kůže, svaloviny a kostí. Později atrofuje jednostranně i hlasový vaz, polovina hrdla, měkké patro, ucho a jazyk. Bilaterální forma se může vyskytnout v 5 až 10 % případů. První symptomy se začínají objevovat obvykle před začátkem puberty. Jde pravděpodobně o autozomálně dominantní typ dědičnosti. Caleb Hillier Parry (21. 10. 1755, Cirencester – 9. 3. 1822, Sion Place), britský lékař. Věnoval se výzkumu poruch kardiovaskulárního systému. Je autorem publikace „An inquiry into the Symptoms and Causes of Syncope Anginosa“, ve které předpokládal souvislost vzniku ICHS s neschopností vaskulárního systému zabezpečit energetické nároky myokardu. Věnoval se mimo jiné geologii a je zakladatelem Geological Society. Moritz Heinrich Romberg (11. 11. 1795, Meiningen – 16. 6. 1873, Berlín), německý neurolog. Působil jako ředitel univerzitní nemocnice v Berlíně. Je autorem první systematické učebnice neurologie „Lehrbuch der Nervenkrankheiten des Menschen“ shrnující fyziologické poznatky o nervovém systému a popisující skupiny souvisejících nemocí. Popsal kombinaci symptomů vyskytující se u postižení míchy při tabes dorsalis známou jako „Rombergův příznak“. Měl pověst velice oblíbeného a respektovaného učitele. Při výuce používal pacienty ze své soukromní praxe.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster