Detail hesla - Syndrom Schimmelpenningův-Feuersteinův-Mimsův

Syndrom Schimmelpenningův-Feuersteinův-MimsůvSlovníková definice
Vrozený komplex anomálií zahrnující postižení kůže, skeletu a CNS. Jsou přítomné četné névy typu naevus sebaceus hlavně na obličeji a ve vlasaté části hlavy. Může být mentální retardace, epilepsie, spastická hemipareza, anomálie očí – kolobom cévnatky, ektopie pupil a nystagmus. Byl popsán sporadický výskyt a také autozomálně dominantní dědičnost. Gustav Wilhelm Schimmelpenning (18. 12. 1928, Oldenburg), německý neurolog a psychiatr. Působil v Allgemeines Krankenhaus Ochsenzoll, později jako vedoucí oddělení neurologie a psychiatrie na Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Je členem Joachim Jungius Gesellschaft der Wissenschaften. Richard C. Feuerstein a Leroy C. Mims, američtí lékaři.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster