Detail hesla - Syndrom Neuův-Laxové

Syndrom Neuův-LaxovéSlovníková definice
Intrauterinní růstová deformace spolu s mnohočetnými malformacemi. Je přítomná mikrocefalie, lissencefalie, hypogonadismus, atrofické svalstvo, flekční kontraktury, hypertelorismus, generalizovaný edém a jiné. Jde o autozomálně recesivní typ dědičnosti.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster