Detail hesla - Erysipel

ErysipelSlovníková definice
Infekční onemocnění kůže a lymfatických cest je způsobeno převážně beta-hemolytický streptokok (Streptococcus pyogenes) skupiny A, méně často skupiny C nebo G.

Plná definice
K nákaze dochází buď exogenní cestou, kdy zdrojem je člověk s jinou formou streptokokové infekce, nebo endogenně z kůže či sliznice nemocného. Onemocnění vzniká v místě, kde je porušen kožní kryt nebo kde je zhoršena mízní drenáž a trofika tkání. Nejčastěji se erysipel lokalizuje na dolních končetinách a obličeji. Vstupní branou bývají kožní mikrotrauma, meziprstní ragáda, bércový vřed nebo kožní léze při lupénce či ekzému. Ložisko běžného erysipelu není nakažlivé, ale bulózní či gangrenózní forma jsou infekční. Inkubace je 2 až 5 dnů.

Onemocnění začíná náhle horečkou se zimnicí. Na kůži vzniká ostře ohraničený světle červený erytém nepravidelného tvaru, který se jazykovitě šíří do okolí. Postižené místo bolí a regionální uzliny zduřují. Erysipel často na tomtéž místě recidivuje, a to zejména v biologicky méněcenné tkáni, např. při chronické žilní insuficienci dolních končetin. V poslední době častěji vznikají závažnější formy erysipelu s tvorbou puchýřů, nekróz a šířením infekce do hlubších vrstev kůže. Postiženi bývají diabetici a jedinci se sníženou obranyschopností. Při laboratorním vyšetření nacházíme vysokou sedimentaci erytrocytů, leukocytózu a zvýšení CRP. Diagnózu stanovíme na základě klinického obrazu, neboť izolace původce je obtížná. Je třeba odlišit flegmónu, septickou tromboflebitidu povrchové žíly, erysipeloid a kontaktní ekzém. Podobný klinický obraz vzniká i při celulitidě vyvolané Staphylococcus aureus.
Pacienti s těžším průběhem erysipelu jsou hospitalizováni na kožním či infekčním oddělení. Lékem volby je parenterálně aplikovaný penicilin podávaný po dobu  7 až 10 dnů. Léčbu zakončíme aplikací superdepotního penicilinového přípravku. U mírného průběhu ponecháme nemocného doma a podáváme V-PNC ve vyšších dávkách. U osob alergických na penicilin se užijí makrolidy nebo linkosamidy. Při podezření na stafylokokovou celulitidu podáme oxacilin nebo cefalosporin 1. generace, případně klindamycin.  V rekonvalescenci vyšetříme moč na bílkovinu a močový sediment. V prevenci recidiv se osvědčilo dlouhodobé podávání superdepotního penicilinu v intervalu 4 týdnů. Onemocnění podléhá hlášení.

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz


Autor: Redakce

Design and code by webmaster