Podmínky

Vyloučení odpovědnosti vydavatele

Autoři i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde obsažené odpovídaly aktuálnímu stavu znalostí v době přípravy díla k vydání. I když tyto informace byly pečlivě kontrolovány, nelze s naprostou jistotou zaručit jejich úplnou bezchybnost. Z těchto důvodů se vylučují jakékoli nároky na úhradu ať již přímých, či nepřímých škod.

Žádná část tohoto díla nesmí být kopírována, rozmnožována ani jinak šířena bez písemného souhlasu vydavatele.


Protože zpracování velkého množství informací je velmi náročné, mohou se v textu objevit chyby. Najdete-li v textu hesla, jeho zařazení či kdekoliv jinde chybu, prosíme, abyste nás na ni upozornili, obratem ji opravíme.

Chcete-li napsat či rozšířit některé heslo nebo hesla, napište nám jejich seznam a profesní informace o sobě.

Pokud heslo není již zadáno ke zpracování, uvítáme spolupráci s Vámi.

Autorský honorář je 200,- Kč za 1 normostranu (=1800 znaků s mezerami; bez literatury), nejvýše 1000 Kč za heslo. V honoráři jsou zahrnuty 2 aktualizace hesla.

Design and code by webmaster